Makonjemare Primary School

Makonjemare Primary School

In de regio Kilifi, (ons werkgebied) ligt vlakbij Vitengeni, de Makonjemare Primary School. Een straatarm schooltje, waar wij heel langzaam -en dankzij jouw donaties!- wat verbeteringen hebben bewerkstelligd.

Leem voor steen!

Het is een wens van deze school en haar community om extra klaslokalen te bouwen, en als het kan, een sanitaire voorziening. Inmiddels zijn er twee stenen lokalen gebouwd. De 'hoofdgebouw' van de school is van leem, zand op de vloer, en is veel te klein. De kinderen zitten er te krap. En er is geen watervoorziening, want dat wordt gehaald uit een vieze poel op zo'n 1000m van de school. De koeien en geiten gebruiken die poel ook als drinkwatervoorziening. de uitwerpselen komen dan ook in het water terecht. 
Deze school is de enige primary-school in de omgeving en heeft zo'n 230 leerlingen. De aantallen fluctureren, soms zijn het er meer, soms vallen er leerlingen af. De honger en het gebrek aan water maakt het er niet gemakkelijker op om naar school te blijven gaan.

Honger 

Inmiddels voorzien wij de kinderen van deze school 2 x per week van een warme voedzame maaltijd bestaande uit rijst met bonen. Dit kunnen wij doen tot en met juni 2017 dankzij een genereuze cheque van Carl Siegert. Als wij 230 kinderen gedurende het gehele jaar van een schoolmaaltijd willen voorzien dan kost dat per kind € 0,45 x 5 dagen per week x 38 weken = € 85,50 per kind per schooljaar. Dat betekent op jaarbasis een kleine € 20.000. Wij hebben er in deze pilot voor gekozen om te ondersteunen met 2 maaltijden per week. Dan praten we dus over een kleine € 8.000 op jaarbasis. Natuurlijk willen de kinderen en hun ouders het liefst meer maaltijden per week. Maar wij kiezen op dit moment voor het haalbare van 2 x per week -we doen liever een stap voorwaarts dan dat we het project moeten terugdraaien- en gebruiken het pilotjaar 2017 om te beoordelen hoe 't project loopt en hoe we de financiering kunnen organiseren. 

Door jouw donatie draag je bij aan de primaire behoeftes van deze school en kunnen wij datgene doen wat nodig is om ook deze kinderen een toekomst te geven! 

 

Wil je voor deze school doneren? Maak dan een bedrag over o.v.v. Makonjemare.