Laatste nieuws!

Aanvulling op bouw Makonjemare School

13 november 2019
Op 28 oktober jongstleden hebben wij een verzoek gedaan aan Wilde Ganzen of zij bereid waren om het lopende project Makonjemare Primary School aan te vullen met een extra bijdrage (1/3 deel van de kosten). De toegevoegde werkzaamheden die wij wilden laten uitvoeren zijn echt hard nodig. Het gaat om kosten die we moeten maken om extra werk uit te laten voeren. Werk, waar we ten tijde van het indienen van het project ons onvoldoende bewust van waren...

 

 

Het gaat om:

1) Het aanbrengen van plafonds in het administratieblok. De opgeslagen leermiddelen moeten uiteraard vrij van ongedierte (ratten) bewaard kunnen worden. Daarom was het nodig om in dit blok plafonds aan te brengen.

2) We willen het regenwater (wat op dit moment met bakken uit de hemel komt in Kilifi) zo goed mogelijk 'oogsten'. Daartoe is het nodig om extra regentanks te plaatsen die het kostbare water opvangen, zodat er in tijden van droogte in ieder geval water is voor de hoogstnoodzakelijke behoeften. De overheid beloofd steeds hulp, maar er gebeurd tot op heden helemaal niets. Nu is de aannemer daar nog aan het werk, dus we nemen het risico niet en nemen onze verantwoordelijkheid in deze met betrekking tot het oogsten van water. De tanks kunnen nu meteen aangesloten worden op de goten.

3) het meubilair voor de lerarenkamer en de schooldirecteur en de deputy is echt aan vervanging toe. Wat er nu beschikbaar is kan niet mee in het nieuwe gebouw omdat het al bijna uit elkaar valt.

4) Tijdens ons recente bezoek viel het onze secretaris op (bouwdeskundige) dat als we het terrein waarop de nieuw school staat niet uitvlakken er gevaar bestaat voor erosie en degradatie van het schoolterrein. Alle hobbel en bobbels, kuilen, stronken, rotsblokken worden verwijderd en het totale omheinde terrein zal worden uitgevlakt. En de oude school wordt gesloopt! Deze klus betekent trouwens ook ruim 2 weken werk voor 50 ouders!

 

5) Het creëren van een vuilstortplek waar het vuilnis veilig verbrand kan worden.

Al met al betekende het ruim € 12.500 bovenop de bestaande kosten. Dus, de extra gevraagde bijdrage is ontzettend hard nodig. Vandaag kregen wij het fijne bericht dat Wilde Ganzen akkoord is gegaan met ons verzoek! Dit betekent dat zij 1/3 deel voor hun rekening nemen en dat wij 2/3 deel moeten financieren. 
Terwijl wij dit schrijven komen er al wat mooie donaties binnen: € 50 van een particulier en een extra bedrag van maar liefst € 1.903,63 van de Bisschop Möller Stichting (BMS). Ook hebben wij nog wat kooltjes in het vuur waar we u hopelijk aan het einde van deze maand over kunnen berichten.

Wij zijn in ieder geval ontzettend blij met de toegezegde steun van Wilde Ganzen. Hopelijk inspireert en stimuleert het u ook om vrijgevig te zijn en de laatste steentjes bij te dragen!