Laatste nieuws!

Afscheid penningmeester

13 mei 2018

Hermien van der Hoeve heeft met ingang van 13 mei 2018 haar functie neergelegd. Wij bedanken haar voor haar geweldige inzet en wensen haar alle goeds!