Laatste nieuws!

Het laatste nieuws

In deze rubriek houden we je op de hoogte van wat speelt binnen onze foundation. Dat kan van alles zijn, zoals over de campagnes die we voeren, over donaties en schenkingen in natura, bestuurlijke aangelegenheden. Hier kun je alle recente berichten teruglezen. 

Banda in aanbouw

Vandaag ontvingen wij het bericht dat de bouw van de banda is gestart. Een banda is een 'schaduwplek, eigenlijk een dak en een vloer, waar de wind heerlijk doorheen kan waaien en wat de zon voldoende tegenhoudt om ook buiten les te kunnen krijgen. Maar ook voor de ouders / community een geweldige plek om te vergaderen.

De headmaster van de Makonjemare Primary School waar deze banda gebouwd wordt is voortvarend: hij stimuleert iedereen om aan de school te werken en mee te helpen. De ouders graven de fundatie van het gebouwtje. Maar, zo schrijft Jacque (onze locale partner), dat is ook het zwaarste gedeelte van de arbeid die gedaan moet worden. Maar de ouders hebben besloten dat dit hun bijdrage in natura is. Hard werken om samen een mooie school te creëeren. 'That is the toughest part, digging the ground, really hard. The parents agreed that this will be their contribution in hard labour'