Laatste nieuws!

Belastingaftrek

Giften

 

Met een schenking aan een goed doel maak je niet alleen ons heel blij, maar ook jezelf!
Donaties zijn namelijk fiscaal aftrekbaar van je inkomen in box 1, mits het goede doel door de Belastingdienst officieel is erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en je in ruil voor je gift geen tegenprestatie hebt ontvangen.

Alleen giften die hoger zijn dan één procent van je drempelinkomen, met een minimum van € 60 zijn aftrekbaar. Elke euro daarboven mag je aftrekken. Er geldt ook een bovengrens. Bedragen hoger dan 10 procent van je belastbaar inkomen zijn niet aftrekbaar. De genoemde drempel geldt niet voor elke donatie afzonderlijk: je mag alle giften aan goede doelen bij elkaar optellen.

 

Periodieke giften

 

Er geldt geen drempel en maximumaftrek voor periodieke giften die minimaal vijf jaar worden gedaan. Deze giften hoeven niet bij een notaris te worden vastgelegd. Een schenkingsovereenkomst met de Learn! Foundation volstaat ook.
Bijvoorbeeld: U wilt ieder jaar € 250 schenken en legt dit middels een schenkingsovereenkomst voor 5 jaar vast dan is dit volledig aftrekbaar! Wij ontvangen het bedrag dat u aan ons overmaakt, u ontvangt geld terug van de fiscus.