Laatste nieuws!

Bijzondere tijd...

19 november 2020

We leven in een bijzondere tijd. Door de Covid-19 pandemie lijkt alles een beetje te vertragen. Maar 'achter de schermen' gaan wij natuurlijk gewoon door met onze projecten in Kilifi - Kenia op de Makonjemare Primary School. 


Samenwerking met Wilde Ganzen
Er is met grote regelmaat contact met onze partnerorganisatie in Kilifi Kenya. Onze verbinding is gelukkig niet afhankelijk van Covid. We worden door hen goed op de hoogte gehouden over het wel en wee op de Makonjemare school. Gelukkig hebben we het voedselprogramma kunnen voortzetten, want het Covid project dat wij samen met Wilde Ganzen uitvoerden liep van 01 juli t/m 31 oktober en was dus eindig. Dat wisten we van te voren, dus nu hebben we zelf de draad weer opgepakt.
Onze hulp blijft nodig. De tuin is in wording en er wordt geoogst, zodat er voedsel uit eigen tuin kan worden toegevoegd aan het programma, maar het is (nog) onvoldoende om bijna 300 kinderen dagelijks van een maaltijd te voorzien. Maar er is zeker progressie!

 

Impact

Onze partnerorganisatie schrijft: 'Children are healthy, vibrant, alert and attentive in class because they are not starving. This means better learning takes place and children development milestones are on truck as they are not undernourished or having retarded growth.
In figures: 285 students (148 girls /137 boys)

Steun

We zijn enorm dankbaar voor de steun die wij van onze particuliere donateurs en ambassadeurs krijgen. Dat betekent -zeker in deze tijd- heel veel! Asante sana lieve vrienden!

Ook bedrijven blijven ons trouw steunen. De schroom om aan fondsenwerving te doen ligt voor een groot deel bij ons zelf. Want hoe moeilijk is het om om geld te vragen, terwijl je weet dat een bedrijf het zelf ook heel erg zwaar heeft... Toch blijven we contact houden en proberen we alle hulp te continueren. En dat lukt tot op heden!

 

Ontmoeting

Binnenkort hebben we een ontmoeting met Aisha & Friends, de makers van het succesvolle boekje over de Covid pandemie en welke gedragsregels kunnen helpen bij het bestrijden ervan. Dit boekje was ook in het Swahili beschikbaar, dus daar is op de school heel goed gebruik van gemaakt. We zijn zelfs een stapje verder gegaan en hebben het boekje uitvergroot op 'bill boards' laten schilderen.
Aisha & Friends is voornemens om de hoofdpersoon, het meisje Aisha een volgende stap te laten zetten. Daar zijn al vergevorderde ideeën over waar we gezamenlijk binnenkort over gaan brainstormen. Wordt vervolgd!