BMS

Jouw gift is GOUD waard.

We gaan samen een school bouwen!

BEKIJK DE INTRODUCTIEFILM OVER MAKONJEMARE SCHOOL

BEKIJK HIER DE FILM OVER DE SCHOOLUNIFORMEN

 

We gaan samen met onze lokale partnerorganisatie in Kilifi, Lifting the Barriers (LIBA), keihard aan de slag om onze gezamenlijke droom te verwezenlijken. Maar het is niet alleen ónze droom. In de eerste plaats is het de droom van de leerlingen, hun ouders, de leraren, maar zeker ook van de community, om dit project te kunnen verwezenlijken.
De school bestaat nu nog voor het grootste deel uit een zogeheten 'mud' (klei en koeienmest) gebouw. Een gebouw dat lekt als het regent, waar zand op de vloer ligt en die amper faciliteiten heeft voor de 270 leerlingen die deze school telt. Naast het 'mud' gebouw zijn er met onze hulp al twee stenen klaslokalen gebouwd en een derde klaslokaal waar door de ouders met gevonden materialen een aanvang mee was gemaakt, moet nog worden afgemaakt.

 

  • Een échte school bouwen, bestaande uit 6 lokalen en deze toevoegen aan de bestaande stenen lokalen. Ieder lokaal biedt plaats aan maximaal 40 kinderen.
  • Een sanitairgebouw neerzetten, bestaande uit 6 toiletten.
  • De reeds bestaande multi purpose hall ('banda') afmaken door deze te pleisteren, schilderen, te voorzien van tralies voor de ramen en voorzien van toegangsdeuren.
  • Het klaslokaal waar al mee gestart was door de ouders, af te bouwen, zodat dit ook een volwaardige ruimte wordt.
  • De school wordt ingericht met bankjes en tafeltjes zodat alle leerlingen een plekje krijgen.

 

De totale stichtingskosten voor de Makonjemare Primary School zijn € 96.725,00. (actuele aanneemsom). We willen je even meenemen in hoe deze begroting tot stand is gekomen, want de oplettende lezer ziet dat dit bedrag hoger is dan de oorspronkelijke begroting. 

1) De aannemer heeft zijn oorspronkelijke offerte aangehouden voor een periode van 6 maanden. Daarna kwam er een prijsverhoging van 10%.
2) We willen persé een post onvoorzien van € 2.500 inbouwen, zodat we niet voor een financiële tegenvaller komen te staan. Indien niet nodig, dan wordt dit bedrag uiteraard in mindering gebracht.
3) In overleg met LIBA is besloten om een zogeheten 'clerk of works' (opzichter) in te huren voor de gehele bouwperiode. Hij zal het bouwproces van dag tot dag ter plaatse gaan volgen en waar nodig bijsturen. Daarnaast bewaakt hij de overeengekomen kwaliteit en behartigt hij onze belangen. Dit kost € 2.000 voor de gehele periode incl. reis- en verblijfkosten.
4) In dit bedrag is eveneens opgenomen een bedrag van € 1.200 voor de benodigde vergunningen die reeds betaald zijn.

 

Wat Learn! Foundation nodig heeft is om 2/3 van dit bedrag te realiseren, zijnde € 64.483,-.  Wilde Ganzen financiert 1/3 deel zijnde € 32.241,-

 

Daar hebben we jou keihard bij nodig. Ieder initiatief om deze droom samen met jou te verwezenlijken is welkom! We gaan op deze site en op social media de wekelijkse stand van zaken met je delen, zodat je als het ware de school gebouwd kunt zien worden ;).

Iedere euro is belangrijk en iedere euro telt. Iedere euro is een symbolische baksteen, en we hebben er 64.483 nodig. Dus: help mee!

 

Wilde Ganzen zet 50% premie op iedere € die learn! foundation ontvangt. Je kunt via onderstaande knop gemakkelijk doneren. De donaties die wij via deze weg ontvangen worden geoormerkt als BMS donatie, zodat wij aan het einde van het project u de exacte opbrengst kunnen vertellen.

Doneren kan op verschillende manieren:

  • via de doneerknop hieronder
 ***
  • via een overboeking op NL70RABO01547.87.612 t.n.v learn! foundation ovv BMS
  • of het machtigingskaartje invullen dat je op de BMS-basisschool kunt vinden.

*** Doneren via de doneerknop kost learn! foundation per transactie € 0,60.

 

Asante sana! (bedankt!)

 

      &