Laatste nieuws!

CBF erkenning!

Wat een mijlpaal, we hebben de CBF erkenning! En hiermee hebben wij nu een plek in het Register goede doelen van het CBF.
Belangrijk om deze te hebben vinden wij, want het voegt toch echt wel iets toe aan de statuur van onze (PI) foundation (Persoonlijk Initiatief).

En, vooruitlopend op een -waarschijnlijke- koppeling tussen de ANBI status en de CBF erkenning: dan hebben we 'm maar alvast!  

 

 

 

Eigenlijk kunnen wij het niet beter verwoorden dan het CBF dit al doet op haar website:

 

Nederland kent geen overheidstoezicht op goededoelenorganisaties. Daarom heeft de sector zelf normen geformuleerd waar iedere goededoelenorganisatie aan zou moeten voldoen. Het CBF beoordeelt als onafhankelijk toezichthouder of dit inderdaad het geval is. Alleen erkende organisaties mogen het logo ‘Erkend goed doel’ voeren.

 

Naast de ‘harde normen’ waar iedere organisatie aan moet (kunnen) voldoen, kijkt het CBF ook naar ontwikkelpunten. Waar ben je trots op? Welke risico’s zie je? En hoe meet je eigenlijk welke impact jouw activiteiten hebben? Daarom is de erkenning van het CBF méér dan een vinklijstje. Het zet ook aan om over de kwaliteit van je eigen organisatie na te denken.

 

Sommige organisaties menen genoeg te hebben aan de ANBI-status. Dat is een kenmerk waar donateurs fiscale voordelen aan kunnen ontlenen. Van diepgaand onderzoek zoals bij de erkenning is echter geen sprake. Bovendien vindt bij het CBF altijd persoonlijk contact plaats. 

 

De nieuwe erkenningsregeling:
·         Is voor het publiek eenduidig en overzichtelijk
·         Heeft meer aandacht voor de maatschappelijke betekenis van goede doelen
·         Bevordert verdere transparantie
·         Helpt organisaties in elke fase van ontwikkeling om verder te professionaliseren
·         Is gericht op het verminderen van administratieve lasten
·         Houdt rekening met de omvang van organisaties (hoe groter de organisatie hoe zwaarder de normen)
·         Komt in plaats van bestaande keurmerken (het CBF-Keur/CBF-Certificaat, het RfB-keur en het Keurmerk Goede Doelen).

 

 

 

 

 

Bron: CBF