Laatste nieuws!

Het laatste nieuws

In deze rubriek houden we je op de hoogte van wat speelt binnen onze foundation. Dat kan van alles zijn, zoals over de campagnes die we voeren, over donaties en schenkingen in natura, bestuurlijke aangelegenheden. Hier kun je alle recente berichten teruglezen. 

COFRA

Via een van onze bestuursleden kwamen we in contact met COFRA, die na een serieuze inventarisatie maar liefst € 20.000 ter beschikking heeft gesteld om onze werkzaamheden in Kilifi Kenia in het algemeen, en LIBA in het bijzonder, kracht bij te zetten.
Morgen vliegen bestuursleden Ingrid en Ilse naar Kilifi om samen met LIBA de structuur, planning en de diverse overlegmomenten rondom deze specifieke donatie goed in te vullen. Meer informatie daarover volgt nog.
Tweede doel van de reis is de oplevering van de verschillende BOFA-werkzaamheden en toezicht op de voortgang van W.A.S.H. – wat dankzij alle enthousiaste particuliere donaties ook weer een groot succes in wording is.