Laatste nieuws!

COVID-19 ...

08 april 2020

We kunnen er niet omheen. Helaas heeft het Coronoavirus ook Kenia bereikt. Weliswaar (nog) niet in aantallen die wij hier in Europa of in de USA zien, maar toch. Kilifi, het gebied waar wij werken is een besmet gebied en is in lockdown. Er mag niet gereisd worden van de ene naar de andere plaats. Alles is gesloten. Dit betekent concreet dat onze Makonjemare School ook onbereikbaar is. Overigens is de school gesloten, net als hier de scholen gesloten zijn.

 

 

Op dit moment zijn er in Kenia 172 officieel besmette personen en zijn er 6 overleden. Maar wat de situatie zo ernstig maakt is dat er zo'n tekort is aan basale levensbehoeften. Er is geen tot zeer beperkt voedsel, groot gebrek aan hygiëne en dat is juist nu zo ontzettend hard nodig. De ouders kunnen niet werken als dagloner en missen dus hun schamele inkomen van een paar euro's per dag.


Zojuist hebben we uitgebreid contact gehad via WhattsApp met onze partnerorganisatie LIBA. Zij zeggen:

"De community rondom Makonjemare heeft honger en is desperaat. De leerlingen moeten nu ook de drie maaltijden per week op school missen. Leerlingen en hun ouders die medicijnen nodig hebben omdat ze HIV besmet zijn of een TB behandeling ondergaan, kunnen niet naar het ziekenhuis. Er ontstaan opstanden: mensen schreeuwen dat ze niet van de honger willen sterven en liever het risico nemen om Corona te krijgen. Ze zien Corona als een ziekte van de rijken die met vliegtuigen naar hen is gebracht. Ze leven in ontkenning en onwetendheid over wat Corona precies is. De stigmatisering speelt ook een grote rol. Als je het krijgt is het een straf van God. Als je het doorgeeft aan een ander ben je duivels. Het land is in paniek. En als de (lokale)overheid dat al is, kun je nagaan hoe het met de ongeletterden gesteld is. Mensen die geen enkele opleiding hebben gehad. Die onvoldoende (kunnen) weten."

 

In overleg met LIBA is het volgende besloten:

 

1) We gaan contact opnemen met een politicus die onze voorzitter een aantal malen heeft ontmoet om te kijken wat we toch kunnen doen.

2) Er zal in overleg met de headteacher bekeken worden of de opbrengst van de schooltuin (Moringa!) op een veilige manier overhandigd kan worden aan de community. Zodat er in ieder geval iets te eten is. Moringa kan als spinazie gegeten worden, er kan thee gezet worden van het blad, en zit vol met waardevolle voedingsstoffen.

3) De kinderen waarvan wij weten dat zij medicijnen nodig hebben zullen als het kan geholpen worden.

 

Wordt vervolgd...

 

NIETS DOEN IS GEEN OPTIE.