Vrienden van Learn! Foundation

Particulieren

Hoe fijn is het dat wij gesteund worden door heel veel particulieren. Zij hebben vertrouwen in onze manier van werken. De transparante manier van werken en dat iedere euro besteed wordt aan de projecten spreekt veel mensen aan. Ons bestuur werkt 100% onbezoldigd: reis- en verblijfkosten (ook naar het projectland Kenia) worden door de bestuursleden zélf betaald. Kortom: wij zijn een 100% vrijwilligersorganisatie. Jouw bijdrage komt dus écht goed terecht. 


Er zijn een aantal particulieren die ons jaarlijks ondersteunen door middel van een schenkingsovereenkomst. Voorheen moest je hiervoor naar de notaris, maar sinds een paar jaar is het mogelijk om deze overeenkomst zelf met de donateur af te sluiten. In zo'n overeenkomst wordt het vaste bedrag vastgelegd voor de duur van 5 jaar. Een voor alle partijen ideale manier van schenken, want hierdoor is ook de fiscale aftrek (inkomstenbelasting) voor de particulier gewaarborgd. 

Check even de site van de fiscus!