Doneren - Learn! Foundation - Stichting onderwijs en educatie

Met belastingvoordeel schenken

Met een donatie help je ons om kansarme kinderen een kans op onderwijs te geven in Kenia. En de fiscus helpt je daar zelfs een handje bij, want er bestaat de mogelijkheid om belastingvrij te schenken. Wij hebben de ANBI-status, dus giften zijn aftrekbaar. Check de website van de Belastingdienst voor meer informatie.


100% aftrekbaar
Wil je 100% van je giften af kunnen trekken, dan moet de jaarlijkse gift worden vastgelegd in een schenkingsovereenkomst. Zo'n overeenkomst is gratis. U moet de overeenkomst wél afsluiten voor minimaal 5 jaar. De overeenkomst kan tussentijds gewijzigd worden.

 

Doneren

Zonder donateurs kunnen we niet helpen, geen projecten starten, geen veranderingen tot stand brengen. Dus alle bedragen, groot of klein, zijn méér dan welkom. Iedere euro komt op de plek van bestemming. En dat maken wij inzichtelijk. U kunt zelfs mee naar onze projecten in Kenia.

Doneren

Doneer op IBAN NL70RABO01547.87.612 t.n.v Learn! Foundation. 

Met het door uzelf bepaalde bedrag (min € 5) kunnen wij altijd kinderen helpen! 

 

Learn! heeft de zogeheten ANBI status, dus fiscaal aantrekkelijk! 


 

Slim schenken: notariële akte

Een gift aan Learn! is onder voorwaarden fiscaal aftrekbaar. Een bijzonder interessante mogelijkheid is de periodieke gift. Deze periodieke gift is in tegenstelling tot de ‘gewone’ gift volledig aftrekbaar van uw belastbaar inkomen. Voorwaarde voor volledige aftrekbaarheid van de gift is dat deze notarieel vastgelegd moet worden voor een minimale periode van vijf jaar. Afhankelijk van uw inkomen en leeftijd ontvangt u dan 16% tot 52% van het jaarlijkse uitgekeerde bedrag terug van de Belastingdienst. U kunt zelf het jaarlijkse voordeel berekenen met de Schenkcalculator

 

Slim schenken: zonder notariële akte

Download simpelweg de modelovereenkomst van www.belastingdienst.nl. Vul hem in en stuur hem op naar ons, dan vullen wij de rest in en sturen we de overeenkomst terug voor de administratie.

 

Voor een uitgebreide uitleg over de fiscale status en mogelijkheden bij een donatie / schenking aan onze stichting, verwijzen wij u graag naar het volgende pdf-document.
Geefwet.pdf

 

Mocht u meer informatie willen ontvangen of even willen overleggen, mail ons dan even: bestuur@learnfoundation.nl 
Bellen mag natuurlijk ook: tel. 0628-403324


Adres
de Wrins 4, 8551RP  Woudsend

Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel 30274180

Rabobank IBAN NL70RABO01547.87.612