Laatste nieuws!

Ereplaats

 

Een ereplaats voor deze kinderen, het schoolhoofd en zijn team op de basisschool van Makonjemare.

 

Waarom?

Omdat ze het verdienen om onze aandacht te krijgen.
Omdat het moeilijk en hard werken is op een school waar een gebrek aan faciliteiten is en waar er nauwelijks voldoende lesmateriaal is.
Omdat de leraren van deze school gemotiveerd zijn om de 270 studenten een goede toekomst te geven door hen ondanks de slechte omstandigheden kwalitatief goed onderwijs aan te bieden.
Omdat wij ons niet kunnen voorstellen dat er maar vier schoolboeken zijn van een bepaalde vak voor de hele klas.
... en toch is dit de dagelijkse realiteit van deze school.

 

Maar er komt een verandering aan!

Samen met Wilde Ganzen zijn we bezig om fondsen te werven voor deze school.
Samen met Wilde Ganzen en onze lokale partnerorganisatie LIBA zorgen we ervoor dat er een echte school komt.
Samen zorgen we ervoor dat er een goede sanitaire voorziening komt voor de jongens en meisjes en de leerkrachten.
Samen zorgen we ervoor dat de moestuin bloeit en dat er gezonde groenten beschikbaar zijn voor de kinderen.

Wilt u een (bak)steentje bijdragen?

Iedere euro is een symbolische steen. Learn! Foundation heeft er nog 33.722 nodig, want er is al flink gedoneerd! Dus: help mee!
Iedere baksteen is er een.

 

A place of honor for these kids, and the headmaster and his team at Makonjemare Primary School.

Why? 
Because they deserve to be at the center of our attention more than once.
Because it is really difficult and hard work at a school where there is a lack of facilities, and where there hardly is enough teaching material.
Because the teachers of this school are motivated to give the 270 students a good future by offering them quality education despite the bad conditions.
Because we can not imagine that there are only four textbooks for the whole class.
...Yet this is the daily reality of this school.

But there is a change coming!
Together with Wilde Ganzen we will raise funds for this school.
Together with Wilde Ganzen and our local partner organization LIBA, we will ensure that a real school will arise.
Together we will ensure that there is a good sanitary facility for the boys and girls and the teachers.
Together we ensure that the vegetable garden flourishes and that healthy vegetables are available for the children.


Do you want to contribute a brick?
Every euro is a symbolic brick. Learn! Foundation still needs 33,722 bricks / euro's. A lot has already been donated! So: help us too!

                    

Headmaster Michael Jefwah at                           The teachers of Makonjemare Primary School > what a great motivated team!
Makonjemare Primary School