Laatste nieuws!

Examenresultaten Makonjemare Primary School

10 december 2018

Even een korte uitleg. Eindexamens worden in Kenia vlak voor de zomervakantie afgelegd. De zomervakantie begint in Kenia in de maand december.
De basisschool-examens in Kenia kun je vergelijken met de CITO eindtoets groep 8. Er kunnen max. 500 punten behaald worden. Er zijn wel hele grote verschillen ten opzichte van de leerlingen op Nederlandse scholen. Grote armoede is er een van.

 

1) De kinderen die examen doen variëren in leeftijd van 13 tot 18 jaar. Dit komt omdat zij er soms jarenlang tussenuit zijn vanwege een slechte thuissituatie; dan zijn zij bijvoorbeeld thuis nodig om voor jongere broertjes/zusjes te zorgen.

2) Er is een groot gebrek aan voldoende en adequate leermiddelen op de school.

3) Uniform is verplicht. Geen uniform betekent niet naar school. Nou, zo strikt wordt het op de Makonjemare School niet toegepast, maar het telt wel degelijk. Na verloop van tijd worden de ouders/verzorgers en de leerlingen hier op aangesproken. Uiteraard steunen wij deze school met haar leerlingen in de aanschaf van deze uniformen. 

4) Honger. Als je honger hebt, kun je je veel moeilijker concentreren op de lesstof. De kinderen krijgen via ons voedselprogramma 3 x per week een warme maaltijd op school.

5) Is de leraar wel/niet gekwalificeerd. Sommige leraren willen zelf heel erg graag bijleren d.m.v. bij- en nascholing. 
6) Er is een geringe ouderbijdrage verschuldigd. Maar als je zó arm bent, is iedere shilling eigenlijk nodig voor eten. Overleven. Toch is het verplicht. Soms blijven leerlingen uit schaamte thuis omdat ze te arm zijn om die ouderbijdrage te kunnen betalen.

Je snapt dat boven de 400 punten scoren, alleen is weggegelegd voor kinderen die op hele goede privéscholen zitten. Enfin, dit alles in ogenschouw genomen zijn wij supertrots op de leerlingen die het gemiddelde maar liefst op 270.93 punten hebben gebracht! We noemen ze bij naam én de door hen behaalde punten. Ondanks de soms voor ons niet voor te stellen omstandigheden, zo'n resultaat behalen is geweldig. We zijn heel trots op hen allemaal!

Mwalimu 350 punten, Dalmus 325, Simon 317, Kheri 314 punten, Stephen 307, Karisa 305, Joseph 301 punten, Kafedha 284, Jonathan 284,
Janet 262 punten, Bakari 241, Renson 218, Mapenzi 194 punten, Salome 187, George 175.

 

Maar we willen ook het hoofd van de school noemen. Deze enthousiaste headteacher overnacht een aantal keren per week met de eindexamenkandidaten op school, om hen in de avonduren bijles te geven voor het examen. Thuis is geen electriciteit / licht, geen mogelijkheid om te leren. Learn! Foundation is so proud of Michael Jefwah and his wonderful team!


    Headteacher Mister Michael Jefwah