Laatste nieuws!

Het Keniaanse onderwijssysteem

06 oktober 2021

 

Wij horen regelmatig dat het onderwijs in Kenia moeilijk te begrijpen is met al die afkortingen en veranderingen die zijn en of worden ingevoerd. We hebben het daarom maar eens op een rijtje gezet. 

 

Trimesters

Het onderwijs in Kenia is m.i.v. dit kalenderjaar ingrijpend veranderd. Daar komt de inhaalslag door de pandemie nog eens bovenop. 

De Keniaanse overheid heeft nogal verregaande maatregelen genomen om de achterstand die is ontstaan (doordat de scholen negen maanden gesloten zijn gebleven in de Coronapandemie) in drie jaar tijd weer helemaal in te lopen.

Hoe dan? Het schooljaar kende altijd drie trimesters. Dit is nu tijdelijk gewijzigd, want in drie jaar tijd zullen er vier trimesters in één jaar gepropt worden. Om dit te kunnen bewerkstelligen zijn de schoolvakanties behoorlijk ingekort. Voor de leerlingen betekent dit dat het curriculum in een kortere tijd geleerd moet worden. Dat dit bovenmatige inspanningen van scholen, leraren en leerlingen vergt mag duidelijk zijn.

 

 

Op de schop

Het (redelijk) goede nieuws is, dat het hele schoolsysteem per 1 januari 2021 op de schop is gegaan. In dit nieuwe schoolsysteem is de kleuterschool geïntroduceerd PP1 en PP2 geheten (Pre Primary). En, er komt vanaf 2022 een tussenlaag tussen de verkorte basisschool (Primary school) en de Secondary school (middelbare school). Dit betekent dat de hoogste klassen van de nu nog lagere school (Primary) straks de onderbouw zijn van Secondary. 
In vergelijking met Nederland: stel je voor dat de basisschool 11 groepen telt, dan zijn de laatste 3 groepen eigenlijk de klassen 1, 2 en 3 van ons middelbaar onderwijs. Dit vergt uiteraard ook nogal wat skills van de leraren die nu nog alleen aan primary leerlingen les hebben gegeven.


Daarnaast gaat vanaf volgend jaar het onderwijs zoals het nu nog is (curriculum / feiten leren) naar het > CBC > competenced based curriculum.
Concreet betekent dit dat de focus meer op zelf denken, oplossingen verzinnen, communicatie, verbeelding, creativiteit, en samenwerking komt te liggen, naast het te onderwijzen curriculum.  

Wie gaat dat betalen?

Bij ons ontbreekt de kennis over hoe dit gefinancierd gaat worden, want het probleem blijft dat er zwaar onvoldoende geld beschikbaar is om bijvoorbeeld leermiddelen aan te schaffen voor dit nieuwe onderwijssysteem. Er zijn op heel veel scholen echt onvoldoende leraren en dus huren de ouders een zelf een door hen betaalde 'leraar' in die voor de klas staat. Dit zijn de zogeheten BOM-teachers. Zij zijn bijna nooit gekwalificeerd en werken voor soms zelfs minder dan € 75 per maand. Ook is er een groot tekort aan leermiddelen zoals boeken, schriften, etc. En wat ons helemaal vreemd in de oren klinkt: toetsen / overhoringen / repetities (in Kenia 'exams' genoemd) moeten door de school zelf aangeschaft worden! Per exam moet er 100KSH betaald worden. Dit wordt op de ouders verhaald. Dus ook al lijkt Primary School gratis en voor iedereen toegankelijk, de bijkomende kosten (Bom teachers, lesmateriaal, schooluniform, water-rekening, electra) zijn voor heel veel straatarme mensen gewoonweg niet te betalen.