Partin en kleine goede doelen

Als overkoepelende organisatie geeft Partin het particuliere initiatief (zoals de Learn! Foundation) een stem bij discussies over ontwikkelingssamenwerking en behartigt daarbij de belangen voor de achterban.
Partin deelt kennis en bevordert duurzaamheid door van elkaars ervaringen te leren.

Partin is gekoppeld aan Kleine Goede Doelen Nederland. Een organisatie die voor onze belangen opkomt en ons helpt.