Laatste nieuws!

Integriteit, een hoofdstuk apart

26 juni 2020

In ons bestuur is uitgebreid stilgestaan bij de vraag hoe we integer handelen verwoorden in een beleidsuitgangspunt. Dit is een vrij uitgebreid onderwerp, dus onze voorzitter is er samen met brancheorganisatie Partin mee aan de slag gegaan. Ook op hun agenda stond de wens om de particuliere initiatieven hierin te ondersteunen. Dit heeft geresulteerd in een tweetal stukken: een gedragscode en een beleidsuitgangspunt.

 

Alles over dit onderwerp en de manier waarop wij dit hebben vormgegeven, kunt u hier lezen. Omdat wij altijd transparant willen communiceren met onze donateurs / achterban, staan wij open voor eventuele opmerkingen en/of aanvullingen. 

 

Er wordt gewerkt aan een Engelse vertaling zodat onze partnerorgansiatie eveneens dit beleid kan ondertekenen.

 

Wij danken Partin voor de totstandkoming van deze stukken.