Laatste nieuws!

Integriteit

12 december 2019

Soms komt er in ons bestuur een onderwerp aan de orde en dan prompt zie je een uitnodiging verschijnen om deel te nemen aan een webinar met dat onderwerp! Daarom nam onze voorzitter deel aan het webinar van Filantropie Nederland met als onderwerp integriteit. 

Wat betekent integriteit in goede doelen land? We kennen allemaal de voorbeelden hoe het niet moet. Geld wat bestemd is voor de doelstelling van het betreffende goede doel, wordt besteed aan hele andere zaken of net zo erg, geld verdwijnt in zakken waar het niet thuishoort.

 

in onze laatste bestuursvergadering kwam het woord 'corruptie' aan de orde. Wat doen wij als stichting om corruptie tegen te gaan. In hoeverre zijn wij in staat om 100% te monitoren in ons projectland Kenia? Aan welke regels houden wij ons. Wat verwachten wij van partijen waar wij mee samenwerken in Kenia en hoe kun je het hoofdstuk integriteit ook daar aan de orde stellen. Hebben wij een corruptieprotocol?

 

Dit alles kwam door een ogenschijnlijk simpel voorval wat onze voorzitter onlangs in Kenia meemaakte. Een persoon had aan de aannemer die onze school bouwt, om wat geld gevraagd. 'Waarvoor?', vroeg de aannemer. 'Dan doe ik een goed woordje voor je als de Learn! Foundation hier komt kijken...' De aannemer heeft dit geweigerd en onder andere dit voorval aan onze voorzitter gerapporteerd. 

 

Als je in een extreem arm gebied opereert en er wordt een school gebouwd, dan is dat voor de community een teken dat 'er geld is'. En geld is nodig, ook in Kenia, om te leven, om voedsel te kopen, met je kind naar een arts te kunnen, of om een paar shilling ouderbijdrage te betalen, etc. In Kenia zie je dat de politie iemand aanhoudt, een stukje verderop gaat rijden met de aangehouden persoon, de bekeuring (voor wat dan ook) incasseert, en zijn weg weer vervolgd. Corruptie, oftewel machtsmisbruik is overal.

 

In onze zoektocht naar een anti-corruptieprotocol hebben wij diverse organisaties benaderd. En zo kwamen wij onder andere uit bij Transparancy International. Een grote organisatie die wereldwijd het hoofdstuk corruptie aan de kaak stelt. Zij hebben ons een handboek te hand gesteld waar we zeker zaken uit kunnen halen die voor ons van belang zijn.  Daarna hebben wij contact gezocht met het CBF (Centraal Bureau Fondsenwerving) die ons de 'goed doel' erkenning heeft toegekend. Een zeer belangrijke organisatie voor goede doelen organisaties, klein en groot. Zij hebben het boekje 'Couleur Locale' uitgebracht, dat handelt over integriteit. Ook heeft onze voorzitter contact gelegd met Partin, de organisatie voor particuliere initiatieven. Ook daar kregen wij een luisterend oor. Onze voorzitter zal zitting nemen in een door Partin samen te stellen team, dat zich gaat bezighouden met dit hoofdstuk.

 

Learn! Foundation doet er alles aan om integer en transparant te werken. Dit doen wij door niet alleen onszelf als bestuur, maar ook onze partnerorganisatie in Kenia scherp te houden. Alles moet controleerbaar zijn. Enne, wellicht ten overvloede: wij zijn allemaal vrijwilligers die onkosten zelf betalen. Dus iedere euro is bestemd voor het functioneren van onze partner in Kilifi Kennia door middel van het financieren van projecten.

Natuurlijk (en helaas) gaat er ook weleens iets mis, of lopen zaken een beetje anders dan wij ons hadden voorgesteld. Waar gewerkt wordt... Maar in goed overleg en door 100% transparant te zijn, kunnen we altijd weer een oplossing vinden en houden wij elkaar scherp. Ook binnen ons bestuur.


Model integere organisatie van Muel Kaptein > hoogleraar Bedrijfsethiek en Integriteitmanagement werkzaam op de Erasmus Universiteit (in Webinar d.d. 12 -12- 2019 georganiseerd door Nederland Filantropieland.