Laatste nieuws!

Jaarlijkse Wilde Ganzen - Partindag

09 oktober 2021

Vandaag werd de landelijke Wilde Ganzen - Partindag gehouden. Learn! Foundation is een zogeheten particulier (ontwikkelings) initiatief en Partin is de overkoepelende organisatie die ons een stem geeft bij discussies over internationale samenwerking en zij behartigt onze belangen. Partin werkt nauw samen met Wilde Ganzen die eveneens samenwerkt met PI's.

 

 

Thema: Samen leren wereldwijd

Om een bijdrage te leveren aan een wereld zonder armoede zetten duizenden organisaties in Nederland zich jaarlijks in. Learn! Foundation doet dat ook. De mening en de stem van de projectpartner in het projectland (in ons geval Kenia) wordt steeds belangrijker. Zij weten namelijk heel goed wat er nodig is en waar behoefte aan is. Daarom willen wij hun zelfredzaamheid vergroten. Ervaringen en kennis van andere organisaties zijn daarbij van belang. Het thema van de landelijke Wilde Ganzen - Partindag is dan ook: ‘Samen leren wereldwijd’.

Op deze dag werd er in verschillende workshops aandacht besteed aan actuele onderwerpen over ontwikkelingssamenwerking. 

Naast netwerken en collega's ontmoeten, werd er de gelegenheid geboden om in te tekenen op diverse workshops. Wij volgden de workshop financiering door vermogensfondsen. Onze eerste aanvraag bij zo'n fonds gaat binnenkort op de digitale brievenbus!