Laatste nieuws!

Makonjemare bouw klaslokaal

In mei 2016 besloten we om onze school in Vitengeni, de Makonjemare Primary School opnieuw een handje te helpen. Dit keer met het bouwen van een klaslokaal, waar alleen nog maar de fundering van gebouwd was. De lokale 'fundi' (aannemer) was alvast begonnen met het afmaken van dit lokaal, in het volste vertrouwen dat het geld er "heus wel zou komen". Real commitment van de fundi én de ouders die letterlijk hun steentje hebben bijgedragen.