Laatste nieuws!

Memorabel en indrukwekkend

08 t/m 18 september 2018

We hebben een memorabel bezoek van onze partner Lifting the Barriers (LIBA) achter de rug. Jacqueline Jumbe, de executive director en oprichter van Lifting the Barriers is onze partner in Kilifi - Kenia. We werken nu zo'n 7 jaar samen en hebben al veel projecten samen gedaan. En dan bedoelen wij ook écht samen. LIBA doet de projectvoorstellen, -implementatie, -monitoring, en, uiteindelijk evalueren we de projecten. Learn! neemt (voornamelijk) in Nederland de fondsenwerving voor haar rekening, zodat het LIBA mogelijk wordt gemaakt om daadwerkelijk de projecten uit te voeren. Fondsenwerven in Kenia is niet makkelijk. Wat ook memorabel is, is dat wij mogen rekenen op een steeds groter wordende groep mensen die óók willen delen, óók een verschil in het leven van een schoolkind willen maken. Dat is wel heel erg duidelijk geworden tijdens haar bezoek. Wij zeggen A S A N T E  S A N A  tegen iedereen die dit bezoek tot een onvergetelijke gebeurtenis heeft gemaakt. In het bijzonder bedanken wij BMS. Zonder hen was dit bezoek niet tot stand gekomen.

 

Dag 1

 

Aankomst in de vroege ochtend op Schiphol. We gaan gelijk naar haar gastverblijf tijdens dit 11 daagse werkbezoek, en na het ontbijt op weg naar Utrecht, naar de workshop voor de 'eigen doelen' van de Vastenactie Nederland. Ook Learn! is een 'eigen doel' (WISH project via Christoffelparochie).  Jacque spreekt over project monitoring & evaluatie en het belang van onze goede samenwerking.

    

 

 

Dag 2

Dienst bijwonen in de H.Mattheuskerk te Joure (onderdeel Christoffelparochie). Na de dienst is er een meet & greet met Jacque. Pastoor Nota nodigt ons uit voor een bezoek aan de prachtige kerk in St. Nicolaasga, waar zij mooie geschenken ontvangt, én voor een heerlijke lunch in Sloten. Daarna een warm welkom op de bestuursvergadering van de Learn! Foundation. Bijzonder moment! 

 

    

 

Dag 3

Vandaag staat de 1e ontmoeting op het programma met de BMS, de organisatie die Jacque heeft uitgenodigd om naar Nederland te komen. In dit eerste verkennende gesprek wordt onder andere gekeken naar de rol van Jacque als gastspreker tijdens de opening van het BMS schooljaar 2018-2019 in de Bonifatiuskerk in Leeuwarden. Het jaarthema verwoordt Jacque als volgt: 'je bent nooit te rijk om iets te ontvangen en nooit te arm om iets te geven'. En dat is de spijker op z'n kop. Want hiermee wordt de wederkerigheid en de gelijkwaardigheid in onze samenwerking benadrukt.

 

 

Dag 4
270 Kinderen van de (BMS) Mattheusschool uit Joure komen samen om hun schooljaar officieel te openen. Er is een kinderkoor, het Mattheuslied wordt gezongen en er wordt voorgelezen. Ook vandaag is er een rol voor Jacque weggelegd. Zij vertelt over de Makonjemare school in Kenia. 

    

 

Betsie van der Vegt, het hoofd van deze (BMS) school, nodigt ons uit om de school te bezoeken. Deze school telt hetzelfde aantal leerlingen als onze Makonjemare school in Kenia. Een indrukwekkend bezoek voor Jacque. Wij kijken uit naar onze samenwerking met deze geweldige school!

 

    

 

En de dag is nog niet ten einde. We rijden door naar Urk. Jacque kan haar ogen niet geloven als de Ketelbrug opengaat... 'the highway is opening'.
In Urk ontmoeten we de oprichtster van de Liberi Foundation, die samen met onze voorzitter in Makonjemare is geweest en er voor heeft gezorgd dat er waterleiding is aangelegd op die school. Een donatie waar de school én de community veel profijt van heeft. Inmiddels zijn er ook 6 'homesteads' aangesloten. De omstandigheden waarin deze mensen leven zijn hierdoor sterk verbeterd. We sluiten af met een hele fijne lunch. 

 

Dag 5

Om als gastspreker vandaag het BMS schooljaar 2018-2019 in de Bonifatiuskerk in Leeuwarden te mogen opluisteren, is toch wel zeer bijzonder. Jacqueline Jumbe spreekt ca. 450 leraren en schoolhoofden toe. En dat doet ze met verve. Er wordt geluisterd, gezongen, gedanst, geklapt. Wat een kans voor zowel LIBA als Learn! Foundation om hun werk te delen met dit publiek. En wat zijn wij trots als zij uit handen van de voorzitter van het College van Bestuur van de BMS, de heer Dick Lieftink, een prachtig boeket overhandigd krijgt.

 

 

    

Dag 6

Vandaag bezoeken we een trouwe donateur van onze foundation: Bakkerij Carl Siegert in Harmelen. Dankzij dit geweldige bedrijf, met aan het hoofd Carl Siegert, hebben wij tot op de dag van vandaag de basis kunnen leggen voor ons voedselprogramma op de Makonjemare School. De kinderen krijgen mede dankzij deze donaties 3 x per week een warme maaltijd. 

    

Aansluitend gaan we naar de Wilde Ganzen in Hilversum, onze partner in het bouwproject voor een nieuwe Makonjemare school. Voor Jacque zeer speciaal om kennis te maken met deze organisatie. Want dankzij ons driemanschap staat daar straks een échte school. Daar moeten nog wat bergen voor verzet worden, maar dat het gaat lukken, daar zijn we van overtuigd!

 

    

 

Dag 7

Vandaag brengen we een bezoek aan de (BMS) St. Jozefschool in Heerenveen. We worden ontvangen door de directeur, Annemieke Kok. Dit bezoek laat een diepe indruk achter. Wat een liefdevolle omgeving en aandacht voor kinderen uit verschillende culturen, religies, afkomst. Op hun site kunt u een documentaire bekijken die van deze school gemaakt is. Aanrader! We kijken uit naar onze samenwerking met deze school.

    

 

We rijden door naar Bakhuizen voor een uitgebreide meeting met onze penningmeester Geeske Homma. Daarna bezoeken we de kerk van de Christoffelparochie in Bakhuizen, St. Odulphus. Religie is een belangrijk onderdeel van het leven in Kenia. Voor Jacque betekent het bezoeken van de kerken van de Christoffelparochie dan ook erg veel.

 

Dag 8

De enige vrije dag gedurende dit 11-daagse bezoek. Een bezoek aan de Afsluitdijk. Jacque wil met eigen ogen zien hoe wij 'below sea level' kunnen leven. In het nieuwe museum bij Kornwerderzand leren wij beiden hoe Nederland het water de baas blijft en krijgen we de slappe lach tijdens een virtual reality beleving. Daarna gaan wij door naar Harlingen voor een ontmoeting met een speciale donateur van de Learn! Foundation. Tijdens de lunch vertelt zij dat zij voor haar 90ste (!) verjaardag, later in november, geen cadeaus vraagt, maar een donatie voor ons werk. Wat een schat!

    

 

Dag 9

Om 10.00u is er een oecumenische dienst in de Karmel kerk te Woudsend. Jacque wordt welkom geheten en na de dienst is er een meet & greet. Dank aan dominee Renske Bosman. Jacque krijgt het woord en bedankt iedereen  die het mogelijk heeft gemaakt om onze projecten te kunnen draaien. Ze krijgt een warm applaus. Natuurlijk zijn bijna alle mensen van de reisgroep, die in februari Jacque hebben bezocht in Kenia, aanwezig! Een heel fijn weerzien. We lopen na afloop door het mooie Woudsend. 

                             

 

Die middag is er een surprise party voor Jacque. Mensen die haar in Kenia bezocht hebben, én de groep die in februari mee reist, zijn uitgenodigd. Jacque geniet. Ze zingt, houdt een speech, we eten en drinken met elkaar en halen herinneringen op. Na afloop zegt Jacque dat zij dit nog nooit heeft meegemaakt. Het is haar zó gegund.

 

    

Dag 10
De (BMS) Bonifatiusschool in Woudsend nodigt Jacque uit om de school te bezoeken. Wat Jacque niet weet, is dat de rode loper uit ligt, de Keniaanse vlag wappert, er een geweldige professionele filmer is ingehuurd, en de kinderen 'de' Keniaanse JAMBO song hebben geoefend. Uit handen van de schooldirecteur Gosse Kingma, krijgt Jacque, als teken van de vriendschap tussen de Bonifatiusschool en de Makonjemare School, de BMS Bonifatiusvlag overhandigd. Ook mag zij de prachtige grote Keniaanse vlag meenemen voor Makonjemare.

Geniet even mee door dit filmpje te bekijken: 


Na deze (alweer!) indrukwekkende en warme ontvangst gaan we op weg naar het kantoor van de BMS in Leeuwarden. De 'kerngroep' komt bij elkaar om de structuren van onze samenwerking neer te zetten. Binnenkort hoort u daar nog veel meer over.

Dag 11

We gaan nog even langs de Bonifatiusschool om gedag te zeggen en de vlaggen mee te nemen, we maken een extra lange boswandeling, en halen herinneringen op aan de afgelopen dagen. Na de lunch rijden we (natuurlijk over de Afsluitdijk...) naar Amsterdam. Bij thuiskomst ligt het filmpje van de Bonifatius in de mailbox. Raar maar waar: we zijn diep ontroerd. We kijken terug op zeer intensieve 11 dagen, dagen waarin ons partnership en onze vriendschap een andere dimensie heeft gekregen, nóg hechter is geworden.

Asante sana Jacqueline Jumbe / Lifting the Barriers, for being our guest, being our partner, our friend. See you in February 2019. Kwaheri!