Laatste nieuws!

Nalatenschappen en Goede Doelen

24 januari 2019

Bij Nederland Filantropieland hebben wij een webinar gevolgd over 'Nalatenschappen en Goede Doelen'.

Een interessant onderwerp... Maar, er rust wat ons betreft best wel een beetje een taboe op. Want, zeg nou zelf, wanneer ga je nou in gesprek met een donateur om hem te wijzen op de mogelijkheid om in overweging te nemen de Learn! Foundation als goed doel in zijn testament op te nemen?
Wat zijn de do’s en don’ts? Waar moeten we rekening mee houden? Wat zijn de valkuilen? Wat mag wel en wat niet gezegd worden? Een delicaat onderwerp dus, waar we voorzichtig mee om moeten gaan.

 

Code Nalaten

De Code Nalaten dient als een leidraad voor organisaties die fondsen via nalatenschappen verwerven dan wel verkrijgen. In deze code zijn gedragsregels voor werving, communicatie en afhandeling van een nalatenschap opgenomen.

De Code Nalaten is in 2018 opgesteld onder auspiciën van Nederland Filantropieland en vervangt de ‘Richtlijn Werving Nalatenschappen” (2012).

In de CBF Erkenningsregeling (Learn! is een CBF erkend doel) wordt van goede doelen organisaties verwacht, dat zij een aantal codes en richtlijnen onderschrijven, waaronder die op het gebied van fondsenwerving (norm 6.2.1).

De Code Nalaten beoogt daarin de werving en communicatie rond nalatenschappen te regelen.

Learn! Foundation onderschrijft deze code en zal conform deze leidraad handelen.