Laatste nieuws!

Het laatste nieuws

In deze rubriek houden we je op de hoogte van wat speelt binnen onze foundation. Dat kan van alles zijn, zoals over de campagnes die we voeren, over donaties en schenkingen in natura, bestuurlijke aangelegenheden. Hier kun je alle recente berichten teruglezen. 

Nieuw bestuur Learn! Foundation

We hebben een nieuw bestuur! Met ingang van 18 december 2016 ziet het bestuur er als volgt uit:

 

Ingrid Vink 

voorzitter / chair person

 

Hermien van der Hoeve

penningmeester / treasurer

 

Paul Vink                               

secretaris / secretary

 

Marieke van Drogenbroek      

lid / member

 

Folkert van der Wei

lid / member