Bestuur

Bestuur

Het bestuur van de Learn! Foundation bestaat uit vijf bestuursleden (voorzitter, secretaris, penningmeester en twee leden). Wij stellen onszelf graag even aan je voor.

Board The board of the Learn! Foundation consists of five board members (chairman, secretary, treasurer and two members). We would like to introduce ourselves to you.