Lopende projecten

Projectvoorstellen

Alle aanvragen worden vergezeld van een projectvoorstel. Dat voorstel is te vergelijken met een businessplan en omvat een begroting / financieringsaanvraag, planning en evaluatie-afspraken. In managementtaal: plan, do, act en check. LIBA, onze partnerorganisatie,  is inmiddels voor 100% ingespeeld op wat wij nodig hebben.

 

Donateur & project

Soms koppelen we een donateur aan een specifiek project. Maar er is ook geld nodig om de algemene kas gevuld te houden, zodat wij adequaat kunnen inspelen op nieuwe aanvragen, zonder daar een specifieke donateur bij te zoeken. En dat is minstens zo belangrijk.

 

Lokale contactpersonen

Wij werken alleen met onze lokale partnerorganisatie. Dan blijft onze informatie up-to-date en kunnen we snel schakelen. Daarnaast is er controle op de besteding van de gelden én op de voortgang. Wij vinden het van groot belang dat de vraag om hulp vanuit de community (lees: LIBA) komt. En dat wij niet gaan bepalen wat goed voor hen is... want als er geen aansluiting is tussen wat wij belangrijk vinden en de vraag vanuit de community, dan gaat het project niet werken.

 

Kenia

Onze focus ligt op onze projecten die wij met onze partnerorganisatie LIBA in Kilifi - Kenia ontwikkelen. Omdat het hier gaat om meerjaren commitments, zijn aanvragen voor financiële ondersteuning voor andere dan onze eigen lopende projecten op dit moment niet mogelijk.