Lopende projecten

Hoe wij werken

Wij werken nauw samen met Lifting the Barriers, kortweg LIBA. Onze lokale partnerorganisatie. Zij zijn onze ogen en oren in Kenia en spelen de vragen om hulp van scholen, een community, individuele hulpvragen, aan ons door. Wij vinden het van groot belang dat de vraag om hulp vanuit de community komt. Wij gaan hier niet bepalen wat goed voor hen is of wat zij nodig hebben.

 

Donateur & project

Soms koppelen we een donateur aan een specifiek project. Dat is dan een zogeheten geoormerkt project. Maar beter nog is dat er geld in de algemene kas zit, zodat wij adequaat kunnen inspelen op nieuwe aanvragen, zonder daar een specifieke donateur bij te zoeken. Dat werkt wel zo prettig. Uiteraard doen wij altijd verslag van hoe wij ons geld hebben besteed.

 

Lokaal netwerk

Wij werken alleen met onze lokale partnerorganisatie. Inmiddels hebben wij een groot lokaal netwerk en kunnen we snel schakelen. Daarnaast is er op deze manier een goede monitoring mogelijk m.b.t. de voortgang van onze projecten.

 

Kenia

Onze focus ligt op onze projecten die wij met onze partnerorganisatie LIBA in Kilifi - Kenia ontwikkelen. Omdat het hier gaat om meerjaren commitments, zijn aanvragen voor financiële ondersteuning voor andere dan onze eigen lopende projecten niet mogelijk. Kort gezegd: we ondersteunen geen andere stichtingen.

 

Wil je ook helpen? Push the button!