Rijst

Voedselprogramma

Met steun van een geweldige donateur zijn wij gestart met het oh zo gewenste food-program. Eten is, ook in Kenia, een kostbare zaak. Want reken maar uit: 270 kinderen x € 0,50 per dag x 3 dagen...

Om te beoordelen of dit op deze school werkt zijn we gestart. Grote ketels aangeschaft, roergerei en met hulp van een aantal ouders begonnen.
Drie keer per week een voedzame maaltijd krijgen betekent ontzettend veel voor deze arme kinderen. Tijdens onze bezoeken laat dit altijd weer een overweldigende indruk achter. Toen we in februari 2018 met tien donateurs deze school bezochten ging de knop bij hen om en ontstond er een spontaan initiatief om geld in te zamelen voor prolongatie van het foodprogram. Er zijn flyers gedrukt en er ontstonden spontane inzamelingsacties. Bij supermarkten hangen posters om statiegeldbonnen te doneren voor dit project.

 

Wij willen wel enkele kritische kanttekeningen maken bij dit project. Uiteraard hebben we met de school en onze partnerorganisatie en binnen ons eigen bestuur dit project geëvalueerd. Want hoe hou je dit vol en is dit wel de goede hulp? Dus, ja, natuurlijk streven wij ernaar om de kinderen, de community, de school, niet afhankelijk te laten zijn van onze voedselhulp. Natuurlijk streven wij ernaar om hen te leren hoe ze zelf hun eten kunnen verbouwen. En dat lijkt nu ook te gaan lukken, want nu er een waterleiding bij deze school is, en er een omheining en een toegangshek is geplaatst, wordt er as we speak grond vrijgemaakt bij de school, om een school-/ moestuin aan te leggen en Moringabomen te planten. Deze bomen zijn een soort superfood. Maar het is nog niet zover. De eerste bomen zijn geplant en een onderzoek naar het houden van kippen (vlees en eieren) loopt. Daarnaast is het natuurlijk ook zo dat er nogal wat nodig is om 270 monden te voeden. Dus aanvullende voedselhulp zal noodzakelijk blijven.

 

Kort gezegd: we zijn op zoek naar financiële steun voor verlenging van dit project tot zo lang als dit nodig is. Dat geeft ons de tijd om te beoordelen hoe dit project zich verder gaat ontwikkelen. Tijdens het aanstaande werkbezoek medio juni 2018 staat er een gesprek met de lokale overheid op het programma en is dit probleem zeker een zwaarwegend agendapunt.

Maar voor ons staat vast dat, zonder eten en drinken, van leren niet al te veel terecht komt. Als je honger hebt denk je maar aan één ding: eten! Concentratie neemt af, alles gaat langzamer omdat je lichaam in de spaarstand staat, kinderen komen apatisch over, geeuwen veel of vallen gewoon in slaap tijdens de les. Dus wat ons betreft is het écht nodig om deze school -ónze Makonjemare school- verder op weg te blijven helpen. 

 

Voor € 1,50 per week krijgt een kindje te eten. Dus voor slechts € 6 per maand krijgt een kindje de rest van dit jaar in ieder geval 3 x per week een voedzame warme maaltijd. Er zitten 270 kinderen op deze school.  Doe alsjeblieft mee en help de kinderen van Makonjemare.