Scholarships - Studiebeurs

Scholarships - Studiebeurs

Basisonderwijs is in Kenia verplicht en is gratis. Vervolgonderwijs is niet verplicht en niet gratis. Dit betekent voor de meeste kinderen dat zij na de lagere school (primary school) geen onderwijs meer krijgen. 

Studiebeurzen

Basisonderwijs is gratis. Opgemerkt moet wel worden dat er een groot verschil bestaat tussen publieke- en private scholen.
Maar na het basisonderwijs is het niet gemakkelijk om naar secondary school te gaan. Dit moeten ouders namelijk zelf betalen. Dus ook al ben je een goede leerling en zou jij het behalen van een highschool diploma kunnen gebruiken als opstap naar een universitaire studie, er is simpelweg geen geld voor.

Inmiddels ondersteunen wij 15 leerlingen door hun complete opleiding aan de secondary school te betalen. En dat maakt een wereld van verschil voor deze kinderen.

*Deze pagina wordt eind juni 2018 aangevuld met foto's van onze highschool leerlingen en hun achtergrond en studieresultaten.

 

Wil je voor dit project doneren? Maak dan een bedrag over o.v.v. Studiebeurs.