W.I.S.H. project

W.I.S.H.

Op de Makonjemare basisschool in Kilifi, gelegen in Vitengeni, Kenia, is het niveau van o.a. Engels van de leerlingen te laag.En dat terwijl dit de voertaal is. Ook vertonen veel kinderen gedragsproblemen en is er een gebrek aan betrokkenheid van ouders bij de school als het gaat om het lesprogramma. Ouders weten vaak niet goed hoe ze een goede leeromgeving kunnen creëren voor hun kind en hoe ze hun educatieve ontwikkeling kunnen stimuleren. Dat komt omdat ouders zelf vaak ongeletterd zijn. De betrokkenheid bij de school als onderdeel van hun commmunity is echter groot te noemen. Ouders werken volop mee aan de school en zijn altijd bereid om samen te werken met de school.

Wanneer kinderen geen goede voorbeelden hebben (rol models) die ze kunnen volgen, bestaat de kans dat ze hetzelfde pad als andere drop-outs volgen. Een ander probleem is dat er sprake is van grote klassen. Vaak vijftig tot soms wel tachtig leerlingen in één klas. Hierdoor is er heel weinig ruimte voor individuele aandacht voor de leerlingen.

Het WISH-project
Het doel van het WISH-project (Weekend Inclusive School Holidays) is om hier verandering in te brengen door het leren op verschillende manieren te stimuleren. Het WISH-project is een initiatief van LIBA, onze partner die door ons ondersteund wordt.

Door de leerlingen in regio Kilifi en specifiek op deze school, alternatieve leertrajecten aan te bieden, kunnen ze meer plezier krijgen in het leren en zichzelf beter ontwikkelen. 

 

Verschillende educatieve activiteiten
Via dit project zullen er veel verschillende activiteiten georganiseerd worden, waarbij de focus op zowel sociale als educatieve vaardigheden zal liggen.
Kinderen zullen bijvoorbeeld onderzoek en gemeenschapswerk gaan doen. Deze activiteiten bevorderen het kritisch denken, hun schrijfvaardigheid, hun presentatievaardigheden, het samenwerken en oplossingsgericht denken.

Ook worden er Education Open Days georganiseerd, waar de kinderen hun eigen projecten en onderzoeksvragen kunnen presenteren.

Eens per maand vinden er Academic Clinics plaats, waar leerlingen terecht kunnen die specifieke begeleiding nodig hebben met bijvoorbeeld engels of schrijven.

Daarnaast zullen er activiteiten georganiseerd worden waar leiderschapsvaardigheden en niet-cognitieve vaardigheden ontwikkeld worden. Als laatste zullen er uitwisselingen tussen scholen plaatsvinden en gemeenschappelijke sportdagen georganiseerd worden, waar de kinderen leren over tolerantie en diversiteit.

Vorig jaar zijn er zo’n tachtig leerlingen, negentien docenten en driehonderd ouders bereikt binnen dit project. Het project bleek een succes te zijn! Voor komend jaar is de doelstelling om 120 extra leerlingen de kans te geven deel te nemen aan de activiteiten.

Voor de uitvoering hiervan is € 7.500 benodigd, Vastenactie Nederland draagt hier € 2.500 aan bij. De overige gelden worden bijengebracht door de Christoffelparochie in Zuid West Friesland, die met haar 7 locaties, dit project voor de duur van drie jaar omarmd heeft (2017-2018-2019).