Orange boy

Vastenactie 2017

‘Eigen doel’ Vastenactie 2017

 

Aan het einde van het jaar kwam het geweldige nieuws dat we een ‘go’ hebben voor de Vastenactie 2017, namelijk het ondersteunen van het buitenschoolse-opvang project van de Learn! Foundation in Kenia. De Christoffel parochies in Zuid West friesland hebben zich voor de aankomende drie jaar gecommitteerd aan dit doel.

Het project is door de Landelijke Vastenactie én door Cordaid beoordeeld en is zónder op- of aanmerkingen goedgekeurd! De bisschop in Kenia is door onze partner aldaar goed geïnformeerd over dit project en heeft zijn ‘non-obstat’ (‘geen bezwaar) zwart op wit verleend aan dit geweldige project.

 

De Learn! Foundation werkt al vanaf 2011 nauw samen met haar lokale partner-organisatie LIBA in Kilifi - Kenia. Kilifi is een kustplaats en is behalve de naam van de stad ook de naam voor die regio. Helaas een van de armste regio’s in Kenia.

 

Waarom dit doel?

Omdat kinderen buiten schooltijd, d.w.z. in de weekends en in de schoolvakanties, veelal aan hun lot worden overgelaten, heeft LF samen met haar partner een programma ontwikkeld om deze kinderen op te vangen. Het gaat hier om kinderen van zeer arme afkomst in de leeftijd van 6 tot en met 14 jaar. Ze krijgen een sport- spel- en scholingsprogramma aangeboden. Ze kunnen computerlessen volgen, huiswerkbegeleiding krijgen, of doen mee aan workshops ‘sociale vaardigheden’. Daarnaast krijgen zij een bescheiden maaltijd / snack te eten en iets te drinken. Voor ons heel gewoon, voor die kinderen is het écht een wereld van verschil.
Het is geen uitzondering om als 8-jarig meisje de zorg te moeten dragen voor jongere broertjes en zusjes, of om op de markt fruit te moeten verkopen om op die manier bij te dragen aan het (gezins)inkomen. Of om de hele dag te zwerven omdat je ouders (áls je die hebt) op het land moeten werken. Er zijn veel kinderen uit éénoudergezinnen en ook weeskinderen zijn geen uitzondering. Er is nog steeds een hoog sterftecijfer aan allerlei ziektes die we in het rijke westen kunnen behandelen met medicijnen...

 

Dankzij dit WISH project krijgen kinderen een kans om kind te zijn, te leren, en is er welgemeende aandacht voor hen en kunnen zij genieten van zaken die voor ons eigenlijk heel simpel zijn: kennismaken met internet / achter de computer mogen, lekker voetballen met een échte bal, puzzels oplossen, een goed gesprek voeren met een van de begeleiders én als de financiën het toelaten: mee op schoolreisje. Dat deze zaken iets waardevols toevoegen aan het leven van de kinderen mag duidelijk zijn.

Er is inmiddels een wachtlijst voor dit programma met de naam WISH (Weekend Inclusieve School Holidays) en we hopen dan ook met uw gulle gift meer kinderen te kunnen laten deelnemen aan dit succesvolle initiatief.