Laatste nieuws!

Prolongatie voedselprogramma

27 juli 2018
Wat zijn we dankbaar voor alle reacties tot nu toe op de 'mag ik bij u eten' actie. Een actie die is opgezet naar aanleiding van de donateursreis in februari jongsleden.

 

Na het zien (en invoelen) van de situatie op de Makonjemare school zijn er bij thuiskomst allerlei initiatieven ontstaan, waaronder de flyer-actie, een statiegeld-actie en andere spontane donaties, zoals verjaardagsgeld!
En dit alles bij elkaar heeft nu een geweldig resultaat: er is vandaag voldoende geld beschikbaar gesteld om de kinderen van de school tot het einde van dit jaar 3 x per week een maaltijd te geven. We houden daarnaast de druk er op bij de (lokale) overheid om bij te springen, zodat de kinderen gewoon iedere schooldag een maaltijd krijgen.

 

Ook de moestuin heeft onze volledige aandacht, want wat is er mooier dan dat deze school uiteindelijk zelfvoorzienend kan worden? Er worden achter de schermen verschillende scenario's uitgewerkt. Na de vakantie gaat u hier meer over horen.

 

Maar voor nu: asante sana! Deze bloemen zijn voor onze donateurs, want jullie zijn zonnetjes voor de kinderen van Makonjemare.

 

     

 

How grateful we are to all the reactions to the 'can I have dinner with you' action. An action that was set up in response to the donor trip in February.

After seeing (and entering into) the situation at the Makonjemare school, all kinds of initiatives have arisen at home, including the flyer campaign, a empty bottle money campaign and other spontaneous donations, such as birthday money!
And all this together now has a great result: there is enough money available today to give the children of the school a meal 3 times a week until the end of this year. We also keep the pressure on the (local) government to help, so that the children get a meal every school day.

The vegetable garden also has our full attention, because what is more beautiful than that this school can eventually become self-sufficient? Various scenarios are developed behind the scenes. After the holiday you will hear more about this.

But for now: asante sana! These flowers are for our donors, because you are sunshine for the children of Makonjemare.