Laatste nieuws!

Repaircafé

10 mei 2019

Wat een mooie geste van de heren van het repaircafé. Onze voorzitter ontving uit handen van de heer Jack Bobbink een prachtige donatie bestemd voor de bouw van de nieuwe Makonjemare School. Maar liefst € 240. En dit bedrag wordt met 50% verhoogd door Wilde Ganzen die partner is in dit project. Dit bedrag is het totaal van alle vrijwillige bijdragen van de klanten van het RC.

Dank aan de vier heren van het RC Woudsend:  Jack Bobbink .  Piet de Vries .  Jan Osinga.   Dick Granneman: jullie zijn kanjers!