Laatste nieuws!

Samenwerking met BMS

01 september 2018

Wat een eer en wat een fantastisch nieuws: op uitnodiging van de Bisschop Möller Stichting (BMS) brengt Jacqueline Kahura, onze partner in Kilifi Kenia, binnenkort een bezoek aan Nederland en zal zij als gastspreker optreden. 

De BMS ondersteunt en beheert de 31 katholieke basisscholen en 1 algemeen bijzondere school in de provincie Friesland, scholen met allemaal een eigen identiteit en onderwijsmethode. Met ruim 600 medewerkers verzorgen zij onderwijs voor ca. 6.200 leerlingen. 

 

 

Op maandag 10 september is er een meeting van vertegenwoordigers van de Learn! Foundation en de BMS met Jacqueline Kahura. Tijdens deze meeting zal de samenwerking verder worden verkend. Op woensdag 12 september is Jacqueline Kahura gastspreker tijdens de opening van het BMS jaar in de Bonifatiuskerk in Leeuwarden. Op vrijdag 14 september is er een gezamenlijke slotbijeenkomst waarop het plan van samenwerking zal worden gelanceerd.

Op alle andere dagen bezoeken wij samen met Jacque scholen van de BMS, ontmoeten wij (particuliere) donateurs en partners zoals Vastenactie Nederland en de Wilde Ganzen, en zijn wij aanwezig bij verschillende kerkdiensten. Een zeer rijk gevuld programma dus!

 

Binnen de BMS is een stuurgroep gevormd die de samenwerking begeleidt. De stuurgroep werkt op dit moment aan een kopgroep van BMS scholen die binnen de BMS als kartrekker zal gaan fungeren voor deze samenwerking. 

Wordt vervolgd!

 

--------------------


Translation 

 

01 September 2018
What an honor and what a fantastic news: at the invitation of the Bishop Möller Foundation (BMS), Jacqueline Kahura, our partner in Kilifi Kenya, will soon visit the Netherlands and will act as a guest speaker.

The BMS supports and manages the 31 Catholic primary schools and 1 general special school in the province of Friesland, schools with their own identity and teaching method. With more than 600 employees, they provide education for approximately 6,200 pupils.

On Monday 10 September there will be a meeting of representatives of the Learn! Foundation and the BMS with Jacqueline Kahura. During this meeting the cooperation will be explored further. On Wednesday 12 September, Jacqueline Kahura will be guest speaker at the opening of the BMS year in the Bonifatius Church in Leeuwarden. On Friday, September 14 there will be a joint final meeting at which the plan of cooperation will be launched.

On all other days, together with Jacque, we visit schools of the BMS, meet (private) donors and partners such as Vastenactie Nederland and Wilde Ganzen, and we are present at various church services. A very rich program!

A steering committee has been formed within the BMS to supervise the collaboration. The steering group is currently working on a leading group of BMS schools that will act as a driving force for this cooperation within the BMS.

To be continued!