Laatste nieuws!

Het laatste nieuws

In deze rubriek houden we je op de hoogte van wat speelt binnen onze foundation. Dat kan van alles zijn, zoals over de campagnes die we voeren, over donaties en schenkingen in natura, bestuurlijke aangelegenheden. Hier kun je alle recente berichten teruglezen. 

Soroptimisten

In oktober kregen we van de Soroptimisten een geoormerkte donatie: Maar liefst € 2.500 die was opgebracht d.m.v. een kledingbeurs voor het project:
No more week of shame. Per!od.

In Kilifi wordt voor honderden meisjes 'reusable sanitary towels' gemaakt, oftewel: uitwasbaar maandverband. Hierdoor kunnen de meisjes naar school en blijven zij niet 1 week per maand thuis bij gebrek aan maandverband.