Laatste nieuws!

Het laatste nieuws

In deze rubriek houden we je op de hoogte van wat speelt binnen onze foundation. Dat kan van alles zijn, zoals over de campagnes die we voeren, over donaties en schenkingen in natura, bestuurlijke aangelegenheden. Hier kun je alle recente berichten teruglezen. 

Stil zitten?

Het lijkt stil, maar we zitten niet stil!
Bestuursvergadering, drukwerk, nieuwe projectaanvragen beoordelen, netwerken (ook niet onbelangrijk), lopende projecten monitoren, en last but not least voor de reis in februari met 12 donateurs ook nog het een en ander geregeld. Daarnaast kwam er ook nog een hele bijzondere en liefdevolle aanbieding (nieuws volgt na de vakantie) voor onze organisatie.

Maar nu eerst vakantie. En dan vanaf 01 september weer volop aan de bak!