Laatste nieuws!

Studiebeurzen

17 december 2018

Ook het aankomende jaar kunnen wij de schoolgelden betalen van maar liefst 15 secondary school leerlingen. Daarnaast gaan wij vanaf 01-01-2019 starten met het faciliteren van een een universitaire opleiding aan de Pwani University in Kilifi. We beginnen voorzichtig met één student. Natuurlijk gaan wij hem/haar nauwgezet  volgen.

Deze long term commitmens kunnen wij natuurlijk alleen aangaan als wij van onze donateurs op aan kunnen! En dat kunnen wij. Geweldig om te zien hoe onder andere Roba ons al sinds jaar en dag ondersteunt en helpt om het leven van 'onze' schoolkinderen in Kilifi - Kenia te verbeteren.
Natuurlijk kunnen wij dit alleen samen doen met onze partnerorganisatie LIBA. Zij zijn onze ogen en oren en zij onderhouden het contact met de leerlingen.

 

 

In the coming year we can also pay the school fees of no less than 15 secondary school pupils. In addition, from 01-01-2019 we will start facilitating a university degree at Pwani University in Kilifi. We start cautiously with one student. Of course we will follow him / her closely.
Of course, we can only enter this long term commit person if we can rely on our donors! And we can. Great to see how Roba has supported us for years and helps to improve the lives of 'our' school children in Kilifi - Kenya.
Of course, we can only do this together with our partner organization LIBA. They are our eyes ears and they maintain contact with the students.