Laatste nieuws!

Teach the teacher

In februari 2016 hebben wij samen met Rekenvaardig een fantastisch project neergezet. Door LIBA zijn 10 leraren geselecteerd van twee scholen die heel graag hun reken-skills wilden verbeteren om daarmee hun lesvaardigheden te vergroten. Met zelfgemaakt en 'waardeloos' materiaal is heel goed lesmateriaal te maken! Na de 2-daagse training zijn we de scholen gaan bezoeken om te zien hoe de leraren de lesstof gingen implementeren in de les. Voor de leraren was de training -gegeven met toestemming van het Ministry of Education- een groot succes en van onschatbare waarde. De training werd afgesloten met de uitreiking van een certificaat.