Laatste nieuws!

Vacature penningmeester (per 01-06) vervuld!

Ons bestuur zoekt een penningmeester/treasurer voor gemiddeld 2 uur in de week. We zoeken iemand die ons werk in Kenia een warm hart toedraagt en zich verbonden voelt met onderwijs. Kennis van de Engelse taal is heel erg handig! Het gaat om een vrijwillige onbezoldigde functie. Wij hebben als uitgangspunt dat iedere gedoneerde euro ten goede komt aan onze projecten. De vergaderfrequentie is minimaal 3 keer per jaar en soms vindt er (telefonisch) overleg plaats met de voorzitter. Incidenteel vindt er een extra vergadering plaats, bijvoorbeeld bij bijzondere (grotere) projecten.

 

Onze bestuursleden denken actief mee over ons te voeren beleid, met als uitgangspunt de CBF-erkenning en ANBI-status. Het zou fijn zijn als je ook actief participeert in de fondsenwerving. Bijvoorbeeld door het inzetten van je eigen netwerk.
Het is niet mogelijk om een eigen (lopend) project in te brengen in onze stichting.

 

Taken

Het voeren van de boekhouding / projectadministratie:

- bijhouden bankrekening, betalingen /overboekingen doen naar onze partnerorganisatie in Kenia.
- het boeken en beheren van donaties.

- projectbegrotingen in samenspraak met het bestuur opstellen.

- opstellen van de jaarbegroting.

- aanleveren van de gegevens voor het opstellen van de jaarrekening. 

 

Profiel 

- ervaring met boekhouden en het klaarmaken van de stukken t.b.v. het opstellen van de jaarrekening.

- betrokken bij onze missie en visie en specifiek onze projecten in Kenia.

- goed zelfstandig en samen kunnen werken.

- affiniteit met de organisatie en haar doelstellingen.

- ervaring met bestuurswerk is een pré.

Overige informatie

Alle bestuursleden zijn woonachtig in Friesland. Vergaderingen vinden plaats in Woudsend. 

 

Interesse?

Neem contact op met Ingrid Vink, voorzitter en oprichter van de Learn! Foundation.