Laatste nieuws!

Het laatste nieuws

In deze rubriek houden we je op de hoogte van wat speelt binnen onze foundation. Dat kan van alles zijn, zoals over de campagnes die we voeren, over donaties en schenkingen in natura, bestuurlijke aangelegenheden. Hier kun je alle recente berichten teruglezen. 

Vastenactie Christoffel

14 mei 2018
We kregen formeel te horen dat we wederom onze doelstelling behaald hebben. Dat is heel goed nieuws! Want dit betekent dat ook dit jaar het W.I.S.H. project door kan lopen. Onze partnerorganisatie LIBA is uiteraard ontzettend blij met dit geweldige resultaat. Namens LIBA: asante sana!