Vrienden van Learn! Foundation

Onze vrienden / donateurs

Vriend / donateur van Learn! Foundation worden? We kunnen ons voorstellen dat je eerst meer informatie wilt. Hoe wordt er verslag gedaan van de besteding, heb je invloed op de besteding, kun je zelf gaan kijken bij het project? Voor bedrijven geldt dat een donatie aan de Learn! Foundation in het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) fiscaal aantrekkelijk is. Voor particulieren trouwens ook, zeker als er gebruik wordt gemaakt van een schenkingsovereenkomst. Natuurlijk kun je altijd bellen of mailen om zaken helder te krijgen, wij vertellen graag over onze projecten!

Bedrijven

Bedrijven en goede doelen gaan goed samen. En niet in de laatste plaats doordat hun eigen netwerk door henzelf geïnformeerd wordt over óns werk. Dat maakt hen eigenlijk ook al ambassadeur.
Giften aan een algemeen nut beogende instellingen (ANBI) zoals Learn! mag een bedrijf rechtstreeks van de winst aftrekken. Per jaar bedraagt de aftrek ten hoogste 50% van de winst, met een maximum van € 100.000. Het bedrijf moet uiteraard de giften schriftelijk kunnen aantonen. 
Learn! verstrekt standaard een verklaring van ontvangst van een gift van een bedrijf. 
Voor uitgebreide informatie verwijzen wij naar de site van de Belastingdienst. Maar u mag ons natuurlijk ook bellen of mailen.