Vrienden van Learn! Foundation

Bedrijven

Bedrijven en goede doelen gaan goed samen. En niet in de laatste plaats doordat hun eigen netwerk door henzelf geïnformeerd wordt over óns werk. Dat maakt hen eigenlijk ook al ambassadeur.
Giften aan een algemeen nut beogende instellingen (ANBI) zoals Learn! mag een bedrijf rechtstreeks van de winst aftrekken. Per jaar bedraagt de aftrek ten hoogste 50% van de winst, met een maximum van € 100.000. Het bedrijf moet uiteraard de giften schriftelijk kunnen aantonen. 
Learn! verstrekt standaard een verklaring van ontvangst van een gift van een bedrijf. 
Voor uitgebreide informatie verwijzen wij naar de site van de Belastingdienst. Maar u mag ons natuurlijk ook bellen of mailen.