Laatste nieuws!

Wat een verbetering!

04 maart 2020

Het is eigenlijk niet voor te stellen hoe het was op de Makonjemare Primary School en hoe het nu is. De verbeteringen zijn echt mega. Stel je eens voor dat je op blote voeten naar school moet en dan in een lemen 'gebouw' zonder faciliteiten in de snikkende hitte les moet krijgen. De vloer is van zand, en als het regent stroomt het water naar binnen i.p.v. in regentanks. En verder is er niets. Geen eten, geen of nauwelijks lesmaterialen, geen spelmaterialen, niets.

 

Dat is nu gelukkig allemaal verleden tijd. Want, de school is gebouwd, er zijn 5 watertanks en een grote cementen buffertank. Er is sanitair, een administratieblok voor de leraren, er zijn toiletten en er is een professionele keuken. De tuin groeit en bloeit en dat betekent: verse groenten als aanvulling op het voedsel. Er is een tuinman aangesteld die een fulltime job heeft en de tuin bijhoudt. Het wachten is nog even op de levering van het druppelsysteem, dan wordt de bewatering van de tuin een stuk efficienter en goedkoper. 

Ook aan de afvalverwerking is gedacht: er is een incinerator (dat is een vuilverbrandingsoven) zodat het afval van de school op een veilige manier verbrand kan worden.

 

 

 

Wat moet er verder nog gebeuren? Want de eerlijkheid gebied te zeggen dat we er bijna zijn, maar nog niet helemaal... Er zijn nog steeds een aantal zaken die veranderd zouden moeten. Niet omdat wij dat willen, maar omdat de school, de kinderen en de ouders (de community) dat heel erg graag wil.

 

1) Het voedselprogramma moet beter en structureler. Dankzij enkele trouwe donateurs zijn wij (amper) in staat om 3 x per week voedsel te verstrekken. Het zijn maar al te vaak de enige warme maaltijden die een kind voorgeschoteld krijgt. Zij zijn dus afhankelijk van het voedselprogramma op school. Dat geldt voor alle 270 kinderen, want het overgrote deel is van extreem arme afkomst. Ik hoor je denken: wat doet de overheid dan? Dat is een verhaal apart. de overheid beloofd veel maar doet uiteindelijk niets. De ene ambtenaar wijst naar de andere en in the end is er niemand die zich écht verantwoordelijk voelt. We zijn er al een paar jaar mee bezig om de overheid in actie te laten komen. Onze voorzitter heeft iedere keer als zij in Kenia is gesprekken met de overheid. En dan wordt er weer wat bhttps://www.learnfoundation.nl/donereneloofd maar vervolgens komt er niets. De overheid MOET in actie komen en deze school gaan voorzien van het noodzakelijke voedsel. Als er iemand is die ons kan helpen om de overheid te bewegen in actie te komen, wij staan uiteraard open voor iedere tip en advisering rondom dit onderwerp.

 

2) De lesmaterialen moeten worden uitgebreid. Er is veel te weinig lesmateriaal. Ook hier moet de overheid in actie komen.

 

3) Aankleding van het 'schoolplein'. Kinderen horen te spelen. Sport & spel is een onderdeel van opgroeien. Ook in Kenia. Je leert er in een team te werken, te delen, samen iets te bereiken. We zouden graag wat speeltoestellen zien, zoals schommels en een voetbal/volleybal veldje. 

 

4) Uitbreiding van het hekwerk, zodat de capaciteit van de schooltuin vergroot kan worden. Er is nog veel bij de school behorend land wat nu niet omheind is. Als we dat land willen gaan gebruiken is een simpel hekwerk een echte must. Het is niet alleen het hek, maar ook de ontginning van het land. Er zal veel graafwerk moeten worden gedaan om stukjes land te kunnen gaan bewerken. Dat kan in de vorm van arbeidsloon voor de ouders die dan als dagloners kunnen werken, of met groot materieel (shovels e.d.) Wij kiezen b.v.k. voor het eerste. Dat geeft de ouders de kans om geld te verdienen.

 

5) Training van de leraren. Er is absoluut bij- en nascholing nodig voor de leraren. Zowel op het gebied van exacte kennis van de lesstof, maar ook sociale vaardigheden, inzicht krijgen in hoe de ontwikkeling van een kind verloopt e.d. is onontbeerlijk. Heel veel kinderen op deze school zijn van extreem arme afkomst. In deze gezinnen is veel aan de hand. Er zijn veel alleenstaande ouders en HIV, Tuberculose, mishandeling en misbruik is aan de orde van de dag. De school moet een 'veilige haven' zijn voor deze kinderen. Juist omdat ze thuis al zo moeilijk hebben. Dat vereist van de leraren inzicht in hoe deze kinderen bij te staan, op te vangen en te begeleiden. Op een manier die past bij de culturele traditie en met inachtneming van de normen en waarden die in dit gebied gelden. Dus niet gedacht vanuit ónze normen en waarden.

 

WIL JE OOK HELPEN? DONEER ALSJEBLIEFT. IEDERE EURO IS WELKOM EN WORDT UITSLUITEND BESTEED AAN ONZE PROJECTEN.