Laatste nieuws!

Het laatste nieuws

In deze rubriek houden we je op de hoogte van wat speelt binnen onze foundation. Dat kan van alles zijn, zoals over de campagnes die we voeren, over donaties en schenkingen in natura, bestuurlijke aangelegenheden. Hier kun je alle recente berichten teruglezen. 

Weggebleven van school

Misschien ken je het verhaal van Emmaline nog. Het jonge meisje dat wij een kans hebben gegeven om naar boardingschool te gaan.

Het leek in het begin allemaal zo goed te gaan. Jacque heeft haar in de schoolvakanties en soms in de weekends zelfs in huis genomen, omdat Emmaline nergens anders terecht kon.

En wat hebben wij, samen met Jacque (LIBA), veel geïnvesteerd in dit meisje. Maar helaas, Emmaline heeft ervoor gekozen om een -voor ons nog onbekende- andere weg in te slaan en is van boardingschool weggebleven...

 

 

 

Er waren al wat signalen dat ze zich aangetrokken voelde tot een groep jonge studenten en daar veel rondhing. Jacque maakte zich zorgen over deze signalen en heeft een aantal keren met Emmaline hierover gesproken. Dat was niet gemakkelijk omdat de boardingschool zeer strenge regels hanteert met betrekking tot het krijgen van bezoek, het spreken van de leerlingen tussen de schooltijden in.
Maar ondanks alle moeite zijn wij er dus niet in geslaagd om haar te motiveren om de door ons gefinancierde opleiding af te maken. Spijtig.

 

Wij hebben hier van geleerd? 

 

In ieder geval dat wij onze policy -voor wat betreft het screenen van aspirant studenten die in aanmerking voor een scholarship willen komen-aanscherpen. Dat we de lat ietsje hoger gaan leggen, ook als het gaat om de betrokkenheid van de ouder(s). Wij gaan hen nog meer betrekken in de kans die wij hun kind bieden. Dat betekent, dat er ook een deel van de opleiding door de ouders betaald zal moeten gaan worden. Wij denken aan 1/4 deel. 
In het geval van Emmaline lag het wat gecompliceerder omdat zij geen ouders heeft. 

 

We wilden dit minder leuke nieuws tóch delen met onze donateurs. Want het is dus niet altijd rozengeur. Soms gaat het gewoon mis.