Laatste nieuws!

Wilde Ganzen / Wild Geese

Wij willen partner worden van Wilde Ganzen! Waarom eigenlijk?

 

 


Behalve dat we ongelooflijk trots zijn op onze eerste 'vlucht' naar de Wilde Ganzen hebben we nog veel meer redenen waarom wij een samenwerking met hen helemaal zien zitten. 

1. Omdat deze zeer gerespecteerde organisatie al ruim 60 jaar ervaring heeft met het ondersteunen van een Particulier Inititatief (PI) en wij daar vast en zeker heel veel van kunnen leren.

2. Omdat onze lokale partnerorganisatie in haar kracht wordt gezet doordat zij sámen met ons dit traject doorlopen en eveneens partner van Wilde Ganzen zijn. 
3. En omdat, laten we eerlijk zijn, zij -na definitieve goedkeuring van het projectplan en de bijbehorende financiën- maar liefst 50% premie toekennen op de door ons binnengehaalde fondsen. Met andere woorden, van iedere € 1 maken zij  € 1,50. Dus uiteindelijk financiert Wilde Ganzen 1/3 deel van de totale projectsom.

4. Op deze manier komt een groot project* zoals wij dat voor ogen hebben écht een stap dichterbij.

Stand van zaken
Wij zitten -na een eerste screening en nadat we bij Wilde Ganzen zijn geweest om daar Learn! als organisatie en ons project te 'pitchen'- in de volgende fase, en hebben een GO gekregen om ons project verder financieel uit te werken. Wilde Ganzen heeft de intentie uitgesproken om -onder voorbehoud van definitieve goedkeuring- samen te werken met Learn! Foundation.

Onze droom komt dus écht een stapje dichterbij. Tijdens het werkbezoek van onze voorzitter in juni aanstaande hoopt zij dan ook dat de Wilde Ganzen symbolisch met haar meevliegen naar Kenia.

 

*Zodra er meer bekend is komt ons project uiteraard uitgebreid in het nieuws! Dus nog even geduld...

 

________________________________________________________________________________________________________________________

 

We want to become a partner of Wilde Ganzen! Why actually?

 

Apart from being incredibly proud of our first 'flight' to the Wilde Ganzen, we have many more reasons why we want a cooperation with them.

 

1. Because this highly respected organization has over 60 years of experience supporting a Private Initiatives (PI) and we can certainly learn a lot from them.
2. Because our local partner organization is 'put in its power' because they go through this process with us and are also partners of Wilde Ganzen.
3. And because, let's be honest, they - after final approval of the project plan and the corresponding finances - award a whopping 50% premium on the funds we have collected. In other words, they make € 1,50 out of every € 1. So in the end, Wilde Ganzen finances 1/3 of the total project sum.
4. In this way, a big project * as we envision it, really comes a step closer.

Situation
We received - after a first screening and after we went to Wild Geese for Learn! as an organization and to pitch our project in the next phase- a GO to further develop our project financially. Wilde Ganzen has expressed the intention to cooperate with Learn! Foundation (waiting for final approval) .


Our dream really comes a step closer. During the working visit of our chairman in June, she hopes that the Wilde Ganzen will fly with her to Kenya.
 
* As soon as more is known, our project will of course be expanded in the news! So please wait ...