Honorarium geschonken

Honorarium geschonken

Wat mochten wij een geweldige donatie ontvangen. Er is maar liefst € 1.850 overgemaakt naar onze rekening. Het behoefte enige uitleg van onze secretaris Paul Vink, maar het komt hier op neer: i.p.v. het honorarium voor een klus in rekening te brengen bij de opdrachtgever, is er besloten om dit bedrag aan ons te doneren. Geweldig. Weer een stap dichterbij ons doel, namelijk geld inzamelen voor de bouw van de eerste fase van Mbwana Primary.

Stand van zaken:

Benodigd: € 62.806. Wilde Ganzen financiert 1/3 deel van dit bedrag, dus Learn! Foundation betaalt € 41.871. Inmiddels hebben wij al aan donaties binnen een bedrag van maar liefst € 32.900.

Er resteert dus nog een bedrag van € 8.971. Doe je -net als Wilde Ganzen- ook mee om de allerarmsten kinderen een toekomst te geven?