En weer een mooie donatie...

En wéér een mooie donatie...

Wat fijn dat we een mooie donatie van maar liefst € 1.000 mochten ontvangen! Dit keer van een organisatie die liever op de achtergrond wil blijven. Asante sana H.

Benodigd: € 62.806. Wilde Ganzen financiert 1/3 deel van dit bedrag, dus Learn! Foundation betaalt € 41.871. Inmiddels hebben wij al aan donaties binnen een bedrag van maar liefst € 33.900.

Er resteert dus nog een bedrag van € 7.971. Doe je -net als Wilde Ganzen- ook mee om de allerarmsten kinderen een toekomst te geven?