Ingrid Vink

Voorzitter en oprichter / chairperson and founder

In 2009 besloot ik om de Learn! Foundation op te richten. Zonder onderwijs is de kans dat je uit de armoedespiraal komt, eigenlijk nihil. Learn! Foundation biedt kinderen een kans op een toekomst. Een toekomst waarin ze zichzelf en hun familie kunnen onderhouden. Het is zo mooi om te zien hoe ontzettend graag deze kinderen willen leren. Nooit met tegenzin naar school gaan. Blij met de kansen die ze krijgen.

Mijn achtergrond als maatschappelijk werkende en (relatie)therapeut komt zo nu en dan goed van pas, want psycho-sociale processen zoals het ontwikkelen van zelfvertrouwen en eigenwaarde en voor jezelf op kunnen komen, is ook bij onze doelgroep van belang. Sociale achtergronden en het referentiekader waar binnen kinderen opgroeien spelen hierbij een cruciale rol.

Juist de kinderen van zeer arme komaf verdienen een kans. Ieder jaar bezoek ik meerdere malen onze projecten. Niet om te controleren maar om samen met onze vestiging in Kilifi te beoordelen wat er goed gaat en wat er eventueel beter kan. Om samen te kijken hoe de behoefte van de community, van de school, van de kinderen er uit ziet. En om samen die stap voorwaarts te zetten.

Waarom Kilifi > Kenia? We hebben verschillende projecten gedaan, waaronder in Togo, Suriname, Zuid-Afrika en Kenia. Uiteindelijk is onze focus steeds meer komen te liggen op Kilifi > Kenia. Niet in de laatste plaats door de goede samenwerking met onze partner aldaar. Maar ook omdat je door te focussen meer bereikt dan te versnipperen. Soms wordt de opmerking gemaakt 'ach, het is toch maar een druppel op een gloeiende plaat wat jullie doen...'. Mijn antwoord is dan: 'laat mij maar even sissen, want ik zie met eigen ogen wat we bereikt hebben'. Afgezet tegen het enorme wereldleed kun je alles klein maken.
k voel me -samen met de kinderen die het betreft- dankbaar voor de kansen die wij als foundation krijgen om te kunnen delen.

'Whatever the question, education is the answer'.

Ingrid Vink