Het Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind zegt in artikel 31:


1. De Staten die partij zijn, erkennen het recht van het kind op rust en vrije tijd, op deelneming aan spel en recreatieve bezigheden passend bij de leeftijd van het kind, en op vrije deelneming aan het culturele en artistieke leven.

Daarom zijn we enorm blij dat Vastenactie NL / Christoffelparochie ons speeltuinproject op de Mbwana Primary School in regio Kilifi - Kenia ondersteunt!